20110606

at transformere tilsvøbede tanker til alt andet
læseligt

Ingen kommentarer:

Send en kommentar